Většina lidí ví, že můžete povolit nebo zakázat volitelné funkce systému Windows prostřednictvím ovládacího panelu, ale dnes vám ukážeme, jak můžete udělat totéž pomocí příkazového řádku PowerShell ve Windows 8.Spravujte volitelné funkce systému Windows z prostředí PowerShell

První věc, kterou budete chtít udělat, je zjistit, jaké funkce jste povolili, k tomu budeme muset předat výstup rutiny Get-WindowsOptionalFeature do kanálu, kde jej lze filtrovat a formátovat:

Get-Windows OptionalFeature – Online | Where-Object {$_.State –eq Enabled} | Formátovací tabulka

To vám poskytne pěkný tabulkový pohled na to, co je povoleno.

Pokud chcete vidět, jaké funkce jsou zakázány, můžete použít následující:

Get-Windows OptionalFeature – Online | Where-Object {$_.State –eq Disabled} | Formátovací tabulka

Pokud potřebujete deaktivovat funkci, můžete použít následující:

Zakázat-WindowsVolitelnáFeature –FeatureName NetFx3 –Online

reklama

To předpokládá, že funkce, kterou chcete zakázat, je NetFx3.

Samozřejmě s největší pravděpodobností přidáte funkci, kterou lze provést takto:

Enable-WindowsOptionalFeature –FeatureName NetFx3 –Online

To je vše.

ČTĚTE DALŠÍ